Penzion Rafanda - Okolí

Základní informace

Načítám...

Ceník - Penzion Rafanda

Načítám...

Fotogalerie

Načítám...

Hodnocení návštěvníků

Načítám...

Restaurace

Pohostinství U Cempírků - (3.4 km) - Vysoká u Příbramě
Drmlovka - (4.5 km) - Bohutín
Restaurace a Penzion FRANCESCO - (5.8 km) - Příbram
Zlatý Soudek - (6 km) - Příbram
Pivní Bar u Havlínů - (6.1 km) - Příbram
Restaurant - Kavárna - (6.1 km) - Rožmitál pod Třemšínem
Slávie - (6.1 km) - Rožmitál pod Třemšínem
Česká pivnice - (6.1 km) - Příbram
Cik Cak - (6.6 km) - Příbram
Junior Klub Příbram - (6.7 km) - Příbram

Památky

2003 © Luděk Pitter, www.hrady.cz
Zámeček - Galerie Františka Drtikola, Marienburg, Ernestinum (8.6 km)
zámek
Zámek stojí na místě původní dřevěné tvrze (13. stol.). Ve 14. stol. za arcibiskupa Arnošta z Pardubic postaven kamenný hrádek. Po r. 1670 za arcibiskupa M. F. Sobka z Bílenberka opraven a barokně rozšířen. Po r. 1849 sídlem báňské školy. Opraven v 70. - 80. l. 20. stol. Dnes galerie a TIC.
Z hradu zbyl pouze příkop, zbytek ustoupil lomu
© Martin  Kabeláč 05/2007, www.hrady.cz
Chlukov, Lipovsko (11.3 km)
zaniklý hrad
Hrad byl rozbořen a vypálen r. 1352 výpravou Karla IV., který tak zasáhl proti Rožmberkům, kteří narušovali mír spory s rakouskými velmoži a pány z Landštejna. Není jisté, s kterým z bezejmenných hradů v oblasti lze tuto zprávu spojit.
© Jiří Čížek 03/2005, www.hrady.cz
zřícenina hradu
Zbytky tvrze pojmenované po údajném vladykovi Hrochovi, který zde snad mohl sídlit ve 13. st. První jistá písemná zmínka až z r. 1543, kdy již byla tvrz pustá. Dochovaly se pouze zbytky obvodového zdiva paláce do výše prvního až druhého patra.
Od jihovýchodu
© Luděk Pitter 02/2007, www.hrady.cz
Homberk, Homburk, Wimberk (16.7 km)
zaniklý hrad
Hrad založil pravděpodobně Heřman z Homberka z rozrodu Buziců, připomínaný v r. 1284. V zimě 1406/07 byl hrad dobyt královským vojskem jako potrestání za loupeže. V 70. letech 15. stol. je hrad popisován již jako pustý.
© Jiří Čížek 03/2005, www.hrady.cz
Křikava, Černívsko (19.4 km)
zřícenina hradu
Hrádek ze 14. st na malé ostrožně z vých. chráněné příkopem, byl majetkem pánů z Dornštejna. Poté jej vlastnil do r. 1418 Jindřich Kolman z Křikavy. Koncem 15. st. byl již pustý. Dnes zbyly zříceniny hranolové věže a několik zdí.
pohled od západu
© Pavel Zany Komárek 16. 4. 2010, www.hrady.cz
Zálužský hrad, Hrádek u Zálužic (20.5 km)
zaniklý hrad
Zaniklý hrad z 1. pol. 14. století. Koncem 15. stol. připojen k Žebráku, před r. 1495 ke Komárovu. Po ztrátě rezidenční funkce opuštěn, r. 1543 pustý. V novověku v areálu postaven velký ovčín, na přel. 19. a 20. stol. hranolová věž - rozhledna.
Strašná skála
© Luděk Pitter 02/2007, www.hrady.cz
zaniklý hrad
Zaniklý hrad ze 14. století postaven zřejmě Budislavem z Čížkova. Opuštěn již před připojením zboží k Rokycanům. Z původního názvu Strážná skála si lidé odvodili Strašná sklála. Místo je obestřeno různými pověstmi.
© Petr Turyna 05/2005, www.hrady.cz
Vrškamýk, Hunec (23.6 km)
zřícenina hradu
Zříceniny hradu Václava I. (cca 1240), dokončen za Přemysla Otakara II. Už za Václava II. začíná význam upadat, r. 1569 uváděn jako pustý. Zachovány nádvorní zdi a části příček paláců a brány jádra, zbytky brány předhradí, okružní val, příkopy.
, www.hrady.cz
hrad
Původně gotický hrad, později rozšířen renesančně. Po r. 1802, kdy vyhořel, byl obnoven Schwarzenbergy. V polovině 19. století novogoticky přestavěn.
© Jiří Čížek 10/2003, www.hrady.cz
Vargač (24.4 km)
hrad
Původně gotická stavba z 14. století, postavena za Jana Lucemburského. Od poč. 15. stol. se majítelé rychle střídali. Opuštěna počátkem 17. století. Na konci 18. století přeměněna Mansfeldy v sýpku - poté už se vzhled a využití stavby nezměnil.
© Petr Turyna 07/2006, www.hrady.cz
Rokycany (24.4 km)
torzo hradu
Zaniklý hrad pražských biskupů založený snad již na konci 13. stol. nebo až arcibiskupem Arnoštem z Pardubic po pol. 14. stol. v těsné blízkosti biskupského dvorce. Původně malý gotický hrádek naposledy zmíněn r. 1488, koncem 15. stol. zanikl.
Vchod do hradu, www.hrady.cz
Radeč, Mitrvald, hrad na Radči (24.8 km)
torzo hradu
Téměř zaniklý hrad, dle archeologických nálezů (Václav Krolmus) spadá jeho existence do 14. stol. V pramenech připomínán již jako pustý hrad; v urbáři r. 1652. Malý hrad patrně nebyl rezidenčním sídlem, ale sloužil jako mocenský opěrný bod.
Nepatrný zbytek zdi
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Lopata (24.9 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu založeného Heřmanem z Litic zřejmě v letech 1367-77 na místě pravěkého sídliště. R. 1397 dobyt královským vojskem. Zanikl po čtyřměsíčním obléhání Habarta Maršíka z Hrádku a Lopaty husitskými vojsky v letech 1432-33.
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Buzice (25.5 km)
tvrz
Z tvrze je zachována věž, na kterou navazují dvě křídla, která byla v 16. a 17. století přestavěna na raně barokní sýpky. První zmínka o tvrzi je z r. 1384. Majiteli byl rod Buzických z Buzic. Dnes je zde chátrající skladiště rybářů.
Celkový pohled na kostel Navštívení Panny Marie
© Ondřej Bezděk 03/2006, www.hrady.cz
sakrální památky
Poutní kostel Navštívení Panny Marie Na Vršíčku postavený v letech 1744-1747 stavitelem Janem Mourkem. V letech 1994-1998 byla provedena oprava venkovního pláště kostela, projekt zpracoval Ing. arch. Jan Soukup z Plzně.
Březina po opravě
© Tomáš Goesl 03/2004, www.hrady.cz
Březina, Salon (27.8 km)
zřícenina hradu
Hrad postavený roku 1387 na příkaz Jindřicha Elstrberka. Od roku 1661 uváděn jako pustý. Roku 1810 přebudován hradní palác na altán, který postupně schátral. Po roce 2000 opět zrekonstruován a využíván jako altán.
© Jiří Čížek 02/2007, www.hrady.cz
Klabava, Starý zámek, Hrádek nad Klabavou (28.1 km)
zřícenina hradu
Nejstarší zpráva o hradu je z r.1331, kdy jej koupil plzeňský měšťan Konrád z Dobřan. Šlo o stavení se zaoblenými rohy a střílnovými čtvercovými okny ve 2 zachovaných podlažích. V 16. st. byl již pustý. Dnes zbyla pouze zřícenina, hradby zmizely.
© Jiří Čížek, 03/2002, www.hrady.cz
Řebřík (28.3 km)
torzo hradu
Šlechtický hrad založil ve 13. stol. zřejmě Markvart z Řebříka a pán ze Žerotína. Byl to hrad s trojdílnou dispozicí, s palácem jako obrannou i obytnou stavbou. V 16. stol. byl již pustý. Zachována je přístupová cesta, do skály vytesané příkopy a studna.
© Luděk Pitter 03/2005, www.hrady.cz
Potenštejn, Potštejn u Žinkov (33.9 km)
torzo hradu
Hrad postavil v letech 1252-1259 Půta ze Žinkov z rodu Drslaviců. V 1. polovině 15. století již hrad nebyl obýván a pustl. Začátkem 16. století se jednalo již o zříceninu.
Libštejn
© Petr Benda 08/2005, www.hrady.cz
Libštejn (37.7 km)
zřícenina hradu
Založen před r. 1361 Oldřichem Tistou z Hedčan. Od konce 14. st. patří Kolovratům. R. 1430 oblehli hrad husité. Hrad rychle chátral, již r. 1590 se uvádí jako pustý. Jeho funkci jako střediska panství převzal Liblín.

Tipy na výlet

Penzion Kunc I a II

Ubytování, adresa: Láz 215 Telefon: +420604567910, e-mail: info@penzionkunc.cz Kapacita: 29 míst Možnost ubytování na jednu noc, Nabídka energeticky vydatných snídaní s minimem tuků, Možnost vyprání a usušení oblečení a výstroje, Uzamykatelná místnost/boxy pro bezplatné uschování jízdních kol, Poskytnutí základního...

Penzion Kunc II

Ubytování, adresa: Láz 62 Telefon: +420604567910, e-mail: info@penzionkunc.cz Kapacita: 17 míst Možnost ubytování na jednu noc, Nabídka energeticky vydatných snídaní s minimem tuků, Možnost vyprání a usušení oblečení a výstroje, Uzamykatelná místnost/boxy pro bezplatné uschování jízdních kol, Poskytnutí základního...

Lázská nádrž, Brdy

Vodní dílo Láz se nachází necelý 1 km vzdušnou čarou západně od obce Láz v lesnatém údolí v Třemošenské vrchovině v Brdech. Je to první nádrž, vybudovaná na řece Litavce, která v tomto údolí pramení. Nádrž byla budována v letech 1818 – 1822 původně jako zásobárna vody, potřebné pro příbramské doly a...

Plešec (786m), Brdy

Poměrně výrazný vrch Plešec se zvedá nad Rožmitálskou kotlinou cca 1 km SV od obce Zalány (Rožmitál p.T.) a 3,2 km západně od obce Láz v Třemošenské vrchovině v Brdech. Je to nejvyšší hora (786m), která je veřejnosti volně přístupná (o víkendech a svátcích) ve vojenském újezdu Brdy/Jince. Přesto, že na ni...

Pilská nádrž, Brdy

Pilská nádrž se nachází 2,6 km vzdušnou čarou sevrozápadně od obce Bohutín v lesnatém údolí v Brdech. Je vybudována na Pilském potoce, který v tomto údolí pramení ve výšce 772 m ve východním svahu Bohutínského vrchu (843 m; někdy také Carvánka). Nádrž byla budována v letech 1849 –1853 původně jako...

Brdce (839 m), Brdy

Brdce patří mezi 10 nejvyšších vrchů Brd. Leží asi 4 km západně od obce Láz v Třemošenské vrchovině, na území VVP Brdy/Jince. Hora poměrně mírným svahem uzavírá východně položené údolí, ve kterém pramení řeka Litavka a je vybudovaná Lázská nádrž (2,3 km). K severu se sklání do bezejmenného sedla (790 m),...

Hradiště (840m), Brdy

Hradiště je jedním z nejvyšších vrchů (840m) Brdské vrchoviny. Nachází se ve VVP Brdy/Jince v tzv. Středních Brdech na jejich hlavním hřebeni mezi vrchy Brdce (839m) na severovýchodě a Malý Tok (844m) na jihu. Mezi nimi sbírá své vody řeka Litavka, na které je nedaleko odtud (2,7 km) vybudováno vodní dílo Láz (Lázský...

Malý Tok (844m), Brdy

Je to třetí nejvyšší hora Brdské vrchoviny (po Toku a Praze). Nachází se v tzv. Středních Brdech, z geomorfologického hlediska v podcelku Brdy, okrsku Třemošenská vrchovina a podokrsku Tocká vrchovina, 1,2 km vzdušnou čarou od obce Nepomuk u Rožmitálu p.T. Přes svoji značnou výšku v terénu příliš nevyniká. Je to dáno...

Třemošná (779m)

Hora Třemošná leží v Brdech 5 km západně od centra Příbrami a představuje výraznou krajinnou dominantu příbramska. Od východu se jeví jako protáhlý hřbet se strmými bočními svahy, tvořený vrchy Malá Ohrádka (735m), Ohrádka (747m), Třemošná (778,8m) a Malá Třemošná (701m). Od SV se pak hora jeví jako špičatá...

Podbrdské muzeum Rožmitál pod Třemšínem

Podbrdské muzeum naleznete v historickém jádru města v nově zrekonstruovaném areálu. Hlavní expozice je umístěna v dvoupatrové budově. Expozice je rozdělena do několika částí. Část je věnována rodu pánů z Rožmitála, další část ukazuje historii města a má název Jak se žilo na Podbrdsku, rozsáhlá expozice je...

Infocentrum Rožmitál pod Třemšínem

V infocentru můžete získat informace o možnostech ubytování a starvování, dopravě, kulturních a sportovních akcích, zajímavostech a turistických cílech v Rožmitále pod Třemšínem a mikroregionu Třemšín. Můžete zde také zakoupit regionální literaturu, turistické známky, turistické vizitky, magnetky, pohlednice,...

Podzámecký rybník

Na severozápadním okraji města Rožmitál pod Třemšínem, pod zámkem. - Plocha: 19 ha. - Průtočný na říčce Skalici; rybochovný.

Rožmitál pod Třemšínem - Informační centrum

Informační centrum Vám poskytne informace o společenských, kulturních a sportovních akcích ve městě a okolí. Dále máte možnost zajistit si ubytování čí stravování. V rámci centra si můžete zakoupit vstupenky na akce. Nabízí Velké množství bezplatných i placených propagačních materiálů a publikací, které se...

Klobouček (703,7 m), Brdy

Vrch Klobouček leží v Brdech ve východních svazích nejvyšší středočeské hory Toku (865m). Od západu tvoří jen nepříliš výrazné Návrší, oddělené od masivu Toku mělkým sedélkem (693 m), kterým prochází zpevněná lesní komunikace od Obecnice. K východu však spadá prudkým srázem do údolí, kterým protéká...

Tok (865 m), Brdy

Tok (někdy také Velký nebo Vysoký Tok) je nejvyšší hora Brdské vrchoviny i Středočeského kraje. Leží vzdušnou čarou 8,4 km severozápadně od Příbrami v Třemošenské vrchovině. Nejblíže je sem z 4,6 km vzdálené Obecnice. Nejvyšší bod s nadm. výškou 864,9 m (zaokrouhluje se na 865 m) se nachází na okraji širokého...

Rožmitál pod Třemšínem

Rožmitál po Třemšínem leží ve Středních Čechách, jihozápadním směrem od města Příbram. Město se rozkládá u východního okraje Brd a jak název napovídá pod vrcholkem kopce Třemšín ( 827 m.n.m.). Městečko leží v údolí tvořeném potokem Vlčava. Severním směrem od města je oblast vojenského prostoru Jince....

Webkamera - Brdy

Brdy jsou pohoří táhnoucí se více než 70 km (!) jihozápadním směrem od matičky Prahy. V celé své délce představují prakticky jednolitý pás lesů, z nichž některé si zachovaly ještě charakter původních smíšených porostů. Ač leží v samém centru země, Brdy jsou místy až neuvěřitelně liduprázdnou krajinou. V...

Praha (863 m), Brdy

Hora Praha je se svými necelými 863m druhým nejvyšším vrchem v Brdech. Leží necelé 2 km severozápadně od obce Nepomuk u Rožmitálu p.T., ke které se sklání poměrně příkrými srázy. I severní a severovýchodní svahy prudce klesají do Třítrubeckého údolí. Na východ ovšem pokračuje hřeben jen mírným klesáním k...

Hornické muzeum Příbram

Hornické muzeum Příbram vzniklo v roce 1886. Rozlohou areálu a počtem expozic je největším hornickým muzeem v České republice. V roce 2005 nabízí ke shlédnutí 36 stálých expozic situovaných v historických budovách Ševčinského, Anenského a Vojtěšského dolu v Příbrami na Březových Horách, na dole Drkolnov, v budově...

Příbram (Hornické muzeum se sběrem kamenů)

Na Výstavišti v Praze v Holešovicích v únoru 2011 na Veletrhu cestovního ruchu Holiday World, ale i v Brně v lednu 2011 na veletrhu Regiontour se představilo v tradiční samostatné expozici města Příbram tamější Hornické muzeum. Zájemci si od tohoto stánku mohli mimo jiné odnést domů i trochu malých kamenných...

Koruna (831 m), Brdy

Koruna je rozložitý vrch v samém středu tzv. Středních Brd, 7 km jihovýchodně od Strašic. Dominantně vystupuje nad Třítrubeckým údolím, které ji obchází z jihu a nad údolím Reserva na severu. Od vrcholu na východ pokračuje Hřeben širokým a mělkým sedlem (815 m), které Korunu odděluje od kóty 843 m, místními...

Jízdy hornickým vláčkem v Příbrami

Hornické muzeum v Příbrami, více než 40 expozic v historických objektech Ševčinského, Vojtěšského, Anenského a Drkolnovského dolu a v hornické chalupě na Březových Horách. Jízdy podzemím s hornickými vláčky, obří vodní kolo a 51 m dlouhá důlní zkluzavka.

Peterák (813m), Brdy

Peterák (813 m) je hora v Brdské vrchovině, která leží v samém srdci tzv. Středních Brd. Kopec se nachází uprostřed bočního hřebene, který vybíhá na severozápad z druhé nejvyšší hory Brd, Prahy (862m), klesá do sedla Roviny (778 m) a zvedá se právě k Peteráku, kde se rozděluje do dvou větví. Kratší...

Příbram - zimní stadion

Legionářů 378, 261 01 Příbram VII Tel.: 318 626 649 Web zimního stadionu v Příbrami: www.stadion-zimni.cz

Příbram - Divadlo Antonína Dvořáka

Základní kámen pro stavbu divadla v Příbrami byl položen 1.5.1957. Komplex, v němž najdete dvě divadelní scény, estrádní sál a kino, byl postaven podle návrhu Ing. arch. Hilského. 12.9.1959 se zde začalo hrát. Prvním představením byl "Poprask na Laguně" od Goldoniho. Současným (v pořadí již sedmým) ředitelem je Petr...

Skiareál Padák, Příbram

Skiareál Padák najdeme v Příbrami. Jde o menší, ale příjemné zařízení na jihovýchodním okraji města nad areálem Nový rybník (koupaliště a rekreační areál), umístěné v lesoparku, zahrnujícím kopce Padák (586 m) a Hatě (575 m). Délka sjezdovky je 320 m, převýšení 60m a horní stanice vleku je v 580 m. Provoz...

Příbram - Aquapark

Krytý bazén se šesti dráhami o velikosti 25 x 12,5 m je hluboký od 140 do 160 cm. Bazén pro neplavce 15 x 6,5 m má postupně svažující se hloubku, max. 90 cm. Dále tu jsou dvě vířivé vany, dva tobogány a parní kabina. Pro děti od 1 do 3 let tu je brouzdaliště a dětský koutek. Za oddělené vstupné lze navštívit saunu....

Rybova mohyla

Pomník na místě, kde ukončil podřezáním žil dne 8. 4. 1815 svůj život hudební skladatel a průkopník nových padagogických směrů Jan Jakub Ryba (* 26. 10. 1765).

Příbram - autobusové nádraží

Nachází se v centru města, v bezprostřední blízkosti vlakového nádraží, západně od jeho historické části (viz Digitální mapa). Odjíždí odtud všechny autobusové spoje jak dálkové, tak i po obcích příbramského regionu. Turistická mapa KČT 1:50 000 č.38 Hřebeny a Slapská přrhrada

Jordán (826m), Brdy

Jordán je vrch v Brdech v Třemošenské vrchovině (podokrsek Tocká vrchovina). Samotný vrchol je porostlý lesem. Západní, JZ a jižní svahy klesají do Hlubokého údolí potoka Reserva, severozápadní do údolí Jalového potoka a severní, z větší části odlesněné, svírají spolu s Dlouhým vrchem (775m) a Houpákem (794m)...

Příbram - Informační centrum knihovna

Informační centrum Vám poskytne informace o společenských, kulturních a sportovních akcích ve městě a okolí. Dále máte možnost zajistit si ubytování čí stravování. V rámci centra si můžete zakoupit vstupenky na akce. Nabízí Velké množství bezplatných i placených propagačních materiálů a publikací, které se...

Příbram - Galerie Františka Drtikola

František Drtikol je rodák z Příbrami (1883 Příbram - 1961 Praha). Byl prvním českým fotografem, který již za svého života získal světové uznání.Město Příbram ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem Praha připravilo stálou expozici ve formě výstavních faksimilií. Uvidíte tu psychologické portréty, četné...

Příbram - Informační centrum Městský úřad

Informační centrum Vám poskytne informace o společenských, kulturních a sportovních akcích ve městě a okolí. Dále máte možnost zajistit si ubytování čí stravování. V rámci centra si můžete zakoupit vstupenky na akce. Nabízí Velké množství bezplatných i placených propagačních materiálů a publikací, které se...

Příbram - Muzeum III. odboje

Muzeum III. odboje Konfederace politických vězňů sídlí v Příbrami na zámečku - Ernestinum. Muzeum dokumentuje průběh protikomunistického odboje a jeho důsledky v období let 1948 až 1989. Expozice s názvem "Političtí vězni v uranových dolech 1948 - 1968" dokládá zločiny komunistického režimu. Uvidíte tu snímky (i...

Svatá Hora

Tato mariánská bazilika patří k hlavním poutním místům v České republice. První mariánská kaple v těchto místech stála již v roce 1260. V 15. stol. Tu stával malý Kostelíček s věží a zvonem, kde byla uctívána nynější socha Panny Marie s Ježíškem. Prvním jejím ctitelem byl první pražský arcibiskup Arnošt z...

Houpák

Dopadová plocha vojenské újezdu Brdy

Rekreační středisko Věšín

Ubytování, adresa: Věšín, Věšín Telefon: +420722579528, e-mail: beranektomas@seznam.cz Kapacita: 172 míst Možnost ubytování na jednu noc, Nabídka energeticky vydatných snídaní s minimem tuků, Možnost vyprání a usušení oblečení a výstroje, Uzamykatelná místnost/boxy pro bezplatné uschování jízdních kol,...

Brda (773m), Brdy

Brda je název hory, ležící ve střední části Brdské vrchoviny (Třemošenská vrchovina, podokrsek Čenkovská vrchovina) cca 2,5 km západně od obce Drahlín a 2,5 km severozápadně od Obecnice. Současně je to také název cílové plochy dělostřelecké střelnice. Ta se nalézá v SZ svazích hory Brda a J svazích vrchu Stará...

Ubytování v okolí

Vzdálenost: 0,44 km
PENZION KUNC I a II
Úžasné 10.0 / 10 podle 37 recenzí

Láz 215, 262 41 Láz (mapa)

BRDY -PENZION KUNC I 14 lůžek + 3 BRDY -PENZION KUNC II 15 lůžek + 2 Příbram -ubytování … více...

Vzdálenost: 4,09 km
Hornický penzion Bohutín

Kozičín 25, 261 01 Příbram (mapa)

Jsme nově otevřený penzion, který se nachází v areálu bývalé šachty (těžívaly se zde stříbrné rudy)… více...

Vzdálenost: 9,23 km
Penzion Sebastopol

Balbínova 57, 261 01 Příbram (mapa)

Sháníte příjemné a pohodlné ubytování v Příbrami? Potřebujete prostory pro pořádání soukromé akce,… více...

400 Kč Referenční cena
Vzdálenost: 2,62 km
Penzion ILDAM

Bohutín 158, 262 41 Bohutín (mapa)

Moderně vybavený penzion se nachází v obci Bohutín na okraji brdských lesů, jež jsou rájem pro… více...

460 Kč Referenční cena
Vzdálenost: 2,72 km
APARTMÁNY POD LESEM

Pivní 252, 262 41 Bohutín (mapa)

Vzdálenost: 2,72 km
Penzion Stará Fořtovna-Brdy

Bohutín, 262 41 Láz (mapa)

Informace Nabízíme ubytování ve třílůžkovém a čtyřlůžkovém pokoji s televizí, WiFi a vlastním… více...

Vzdálenost: 5,74 km
NOBLESS RESORT

Nádražní 799, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem (mapa)

Vzdálenost: 5,77 km
FRANCESCO Restaurace & Penzion

Zdabořská 589, 261 01 Příbram (mapa)

Vzdálenost: 6,52 km
Penzion U Šindlerů

Brodská 497, 261 01 Příbram (mapa)

Vzdálenost: 6,91 km
Penzion U Muzea

Nám. Hynka Kličky 79, 261 01 Příbram (mapa)

Vzdálenost: 7,09 km
Penzion Jaro
Úžasné 10.0 / 10 podle 2 recenzí

Věšín 60, 262 43 Věšín (mapa)

Ubytovní v těsné blízkosti brdských lesů více...

300 Kč Referenční cena
Vzdálenost: 8,31 km
Penzion COUPÉ

Čs.armády 146, 261 01 Příbram (mapa)

Zveme Vás do nově otevřeného penzionu, který se nachází v blízkosti centra Příbrami bezprostředně u… více...

500 Kč Referenční cena
Vzdálenost: 8,59 km
Penzion Dlouhá

Dlouhá 96, 261 01 Příbram (mapa)

Vzdálenost: 8,86 km
Time Cafe Kavárna a Penzion

Lázeňská 22, 261 01 Příbram (mapa)

Time Cafe & Penzion se nachází v centru města Příbrami v domě z 19. století, který prošel kompletní… více...

650 Kč Referenční cena
Vzdálenost: 10,77 km
Penzion Na Zelené

Náměstí 66, 262 72 Březnice (mapa)

Penzion Na Zelené se nachází na prahu jižních Čech v městě Březnici, přímo uprostřed nově… více...

Vzdálenost: 10,79 km
Penzion Orlov

Příbram 7, 261 02 Příbram (mapa)

Vzdálenost: 12,11 km
Pension Villa Anna Maria

Průkopníků 149/23, 322 00 Plzeň (mapa)

Golfová hřiště

Kontaktní údaje

Načítám...

Rezervační formulář

Načítám...

Přečtěte si hodnocení penzionu Penzion Rafanda, který hodnotilo 19 uživatelů. Ceny najdete v ceníku penzionu Penzion Rafanda. Ubytováni si objednejte jednoduše pomocí online rezervace. Telefonické kontakty, adresu a mapu umístění najdete na záložce kontakt. Poradíme vám také, jak aktivně trávit volný čas v okolí penzionu Penzion Rafanda.

2014 © FTonline s.r.o. - Všechna práva vyhrazena. | Obchodní podmínky
Webdesign pro portály
TOPlist TOPlist